Щоб мати доступ до матеріалів сайту, зареєструйтесь або зайдіть на сайт під своїм ім'ям
Пропонуємо!

КАТЕГОРЇЇ РОЗДІЛУ
Зростання педагогічної компетентності вчителя [18]
Інновації в початковій освіті Матеріали для самоосвіти
Нормативні документи [47]
Підручники, посібники [146]
Електронні версії навчальних підручників та методичних посібників для початкової школи, дидактичні ігри та тренажери, папки
Поради психолога [18]
Думка спеціаліста щодо вирішення проблем з навчання та виховання
Мистецтво оформлення [8]
Роботи у Photoshop, картинки, стенди, плакати, шаблони презентацій
Українська мова [15]
Літературне читання [26]
Математика [20]
Природознавство [9]
Я у світі [7]
Основи здоров'я [12]
Образотворче мистецтво [6]
Трудове навчання [8]
Іноземна мова [8]
Інформатика [13]
Музика [3]
Фізкультура [3]
Факультативи [7]
Виховна робота [25]
Гурткова робота [10]
Аудіокниги [4]

Спілкуймося!

Наше опитування
Що ви шукаєте на сайті?
Всього відповідей: 192

Головна » Статті » Поради психолога

Виявлення обдарованих учнів

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях, розглядаючи проблему виховання і навчання обдарованих дітей, робиться акцент на індивідуальну роботу з дитиною дошкільного віку в родині або в професійній сфері в підлітків і старших школярів. 3 погляду А. К. Дусавицького, проблема розвитку обдарованості в молодшому шкільному віці фактично «випала» із досліджень.
А. К. Дусавицький у своїх численних дослідженнях показав,що визначальні зміни в розвитку дитини відбуваються саме в молодшому шкільному віці. Адже, як відомо, саме в цьому віці відбувається формування мотивів навчання; визначаються міжособистісні відносини між дітьми, засновані на творчому співробітництві; активно формується самосвідомість. Таким чином, можна говорити про те, що саме в початковій школі закладається необхідний фундамент подальшого розвитку дитини.
Як правило, пропонуються різні підходи для вирішення проблеми обдарованості. Найчастіше педагоги і психологи мають на увазі спеціальну підтотовку вчителів для роботи з обдарованими дітьми, створення спеціальних навчальних закладів та ін. Однак, як показують результати досліджень, у спеціальних групах для обдарованих дітей погіршуються умови їхньото розвитку як особистісно, так і творчо. Пояснити це можна тим, що обдарованим дітям у середовищі собі подібних важко виявити свою неповторність. Тому не можна не враховувати сприятливий вплив обдарованих дітей у системі масової освіти.
Які ж ознаки обдарованих дітей? У роботах закордонних педагогів і психологів виділено десять особливостей обдарованих дітей:
1. Вони завжди чим-небудь зайняті і дуже активні.
2. Хочуть знати більш  докладно і вимагають від дорослих додаткової інформації.
3. Навчання приносить їм задоволення: вони хочуть учитися і домагаються успіхів.
4. Здатні займатися самостійно.
5. Уміють критично оцінювати оточуючу їх дійсність і прагнуть проникнути в суть явищ, не задовольняючись поверхневими поясненнями.
6. Урок представляє для них інтерес тоді, коли використовуються проблемні методи.
7. На відміну від однолітків краще вміють розкривати відносини між явищами і сутністю, систематизувати, класифікувати.
8. Прагнуть працювати і працюють більше від своїх однолітків.
9. Ставлять безліч питань дорослим, що знаходяться поруч, і чекають вичерпної відповіді на своє питання. 
10. Мають сильно виражене почуття справедливості.
Методика А. А. Лосєвої дозволяє виявити обдарованих дітей.
МЕТОДИКА А. А. ЛОСЄВОЇ
Інструкція. Нижче перераховані 10 сфер, у яких учень може виявити свої таланти. До кожної сфери наведені характеристики. Вам необхідно за нижче запропонованою шкалою оцінити кожну з цих характеристик:
5 балів - характеристика властива учневі найбільшою мірою;
4 балів - характеристика властива учневі в ступені вище середнього;
3 бали- характеристика властива в середньому ступені;
2 бали- найнижчий ступінь.
Ця методика проводиться на основі спостережень за дитиною. Одну дитину повинні оцінювати кілька експертів: батьки, учителі з різних предметів, психолог.
І. Інтелектуальна сфера
1. Висока пізнавальна активність, мобільність.
2. Швидкість і точність виконання розумових операцій.
3. Стійкість уваги.
4. Оперативна пам'ять - швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціальних завчань, не витрачає багато часу на повторення того,шо потрібно запам'ятати.
5. Навички логічното мислення, добре міркує, ясно мислить, не плутається в думках.
6. Бататство активного словника.
7. Швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій. Добре вловлює зв'язок між однією подією й іншою, між причиною і наслідком. Добре розуміє недоговорене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюється дорослими, але мається на увазі. Вловлює причини вчинків інших людей, мотиви їхнього поводження.
8. Виражена установка на творче виконання завдань.
9. Розвиненість творчого мислення й уяви.
10. Володіння основними компонентами уміння учитися.
11. Здатність контролювати власну творчу діяльність, підвищений темп розумовото розвитку.
12. Можливість передбачення результату діяльності.
ІІ. Сфера академічних досягнень
1. Багатий словниковий запас, використання складних синтаксичних структур.
2. Підвищений інтерес до обчислень, математичних відносин.
З. Підвищена увага до явищ природи, проведення дослідів.
4. Демонстрація розуміння причинно-наслідкових відносин.

5.Виражає свої думки ясно і точно (усно або письмово).
6.Читає книги, статті, науково-популярні видання з випереджанням своїх однолітків на рік-два.
7.Гарна «моторна» координація, особливо між зоровим сприйняттям і рукою (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).
8.Читання науково-популярної літератури приносить більше приємностей, ніж читання художньої.
9.Не сумує, якщо його проект не підтриманий або якщо його «експеримент›› не вийшов.
10.Намагається з'ясувати причини і зміст подій.
11.Приділяє багато часу створенню власних «проектів».
12.Любить обговорювати наукові відкриття, винаходи, часто задумується про це.
ІІІ. Творчість
1.Висока продуктивність з безлічі різних речей.
2.Винахідливість у використанні матеріалів і ідей.
3.Схильність до завершеності і точності в заняттях.
4.Задає багато питань з предмета, що його цікавить.
5.Любить малювати.
6.Виявляє тонке почуття гумору.
7.Не боїться бути таким, як усі.
8.Схильний до фантазій, гри.
ІV. Літературні сфери
1.Може легко «побудувати» розповідь, починаючи від зав'язки сюжету і кінчаючи розв'язанням якогось конфлікту.
2.Придумує щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось уже знайоме і відоме усім.
3. Дотримується тільки необхідних деталей у розповідях про події, усе несуттєве відкидає, залишає головне, найбільш характерне.
4.Уміє добре дотримуватися обраного сюжету, не втрачає основної думки.
5. Уміє передати емоційний стан героїв, їхні переживання і почуття.
6. Уміє ввести в розповідь такі деталі, що важливі для розуміння події, про які йдеться, і в той же час не упускає основну сюжетну лінію.
7. Любить писати розповіді або статті.
8. Зображує у своїх розповідях героїв «живими», передає їхні почуття і настрої.
V. Артистична сфера
1.Легко входить у роль іншого персонажа, людини.
2.Цікавиться акторською грою.
3.Змінює тональність і вираження голосу, коли зображує іншу людину
4. Розуміє і зображує конфліктну ситуацію, коли має можливість розіграти яку-небудь драматичну сцену.
5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.
6. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про що-небудь із захопленням розповідає.
7. 3 великою легкістю драматизує, віддає почуття й емоційні переживання.
8. Пластичний і відкритий для всього нового, «не зациклюється›› на старому. Не любить уже випробуваних варіантів, завжди перевіряє виниклу ідею і тільки після «експериментальної» перевірки може від неї відмовитися.
VІ. Музична сфера
1. Відзивається дуже швидко і легко на ритм мелодії.
2. Добре співає.
3. У гру на інструменті, у спів або танець вкладає багато енергії і почуттів.
4. Любить музичні заняття. Прагне піти на концерт туди, де можна слухати музику.
5. Може співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.
6. У співі або музиці виражає свої почуття, стан.
7. Складає оригінальні, свої власні мелодії.
8. Добре грає на якому-небудь інструменті.
VІІ. Технічна сфера
1. Добре виконує всякі завдання з ручної праці.
2. Цікавиться механізмами і машинами.
3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, моделей потягів, радіоприймачів.
4. Може легко полагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок.
5. Розуміє причини «капризів» механізмів, любить загадкові поломки.
6. Любить малювати креслення механізмів.
7. Читає журнали і статті про створення нових приладів і машин.
VІІІ. Рухова сфера
1. Тонкість і точність моторики.
2. Розвинута рухово-моторна координація.
3. Прагне до рухових занять (фізкультури).
4. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.
5. Постійно процвітає в якому-небудь виді спортивної гри.
6. У вільний час любить ходити в походи, грати в рухливі ігри (хокей, футбол, баскетбол тощо).

ІХ. Сфера художніх досягнень
1.Виявляє велику цікавість до візуальної інформації.
2. Виявляє велику цікавість до серйозних занять у художній сфері.
3.Малюнки і картини відрізняються розмаїтістю сюжетів.
4. Серйозно відноситься до творів мистецтва. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить гарну картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиво і художньо виконану річ.
5. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, творі, описі якої-небудьподії), складає оригінальні композиції (із квітів, малюнків, каменю і т. д.).
6. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у будівництві дитячих будиночків на ігровому майданчику, у роботі з ножицями, клеєм.
7. Коли має вільний час охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраса для будинку, одягу і т. д.).
8. Вдається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої почуття і настрій.
9. Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною, для того, щоб зображувати події або речі в трьох вимірах у просторі.
10.Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може дати свою власну оцінку і спробує відтворити побачене у своїх роботах.
Х. Спілкування і лідерство
1. Легко пристосовується до нової ситуації.
2. Завжди виконує свої обіцянки, відповідальний.
3. Висока товариськість з оточуючими.
4. Прагне до домінування серёд однолітків.
5. Однолітки звертаються за порадою.

 Обробка отриманих результатів. Підсумуйте бали за всіма характеристиками всередині кожної «галузі» таланту. Загальну кількість набраних балів усередині однієї галузі розділіть на кількість питань. Для полегшення
обробки даних рекомендуеться використовувати таблицю:


Коефіцієнт обдарованості за кожною сферою порівняйте між собою.Виділіть 3-4 найвищих показника, і, орієнтуючись на них, спробуйте створювати умови для розвитку здібностей.
Кожен учитель навчально-виховний процес повинен будувати таким чином, щоб сприяти розвиткові здібностей і обдарованості дитини.
Пропонуємо визначити, наскільки ви зацікавлені в розвитку здібностей учнів молодших класів. В основу тесту «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів» покладені питання, складені Д. Льюїсом.
ТЕСТ «ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЇХ УЧНІВ››
1. Яка ваша освіта: середня, середня спеціальна, вища? (Потрібне підкресліть.)
2. Чим захоплюєтесь у вільний час?
Далі на кожне із запропонованих питань відповідайте: «так», «ні», «іноді».
3. На чи всі питання дітей ви відповідаєте терпляче?
4. Чи сприймаєте ви серйозно «дорослі» питання і висловлення дітей?
5. Є чи у вас у класі стенд, на якому діти можуть продемонструвати свої роботи?
6. Чи завжди чи доручаєте дитині завдання, що їй під силу?
7. Чи допомагаєте дітям приймати рішення?
8. Чи організовуєте подорож по цікавих місцях?
9. Чи допомагаєте школярам поліпшити свої результати?
10. Чи встановлюєте для учнів прийнятий стандарт поводження і вимагаєте, щоб вони його дотримувалися?
11. Чи часто говорите дитині, що вона гірша за інших?
12. Чи караєте дитину, принижуючи її при цьому?
13. Чи підбираєте цікаві книги і завдання для того, щоб привабити дітей?
14. Чи привчаєте ви учнів мислити самостійно?
15. Чи примушуєте ви учнів придумувати історії, фантазувати?
16. Чи хвалите дітей за вивчені вірші, пісні, розповіді?
17. Чи використовуєте ви практичні експерименти, щоб допомогти школярам більше довідатися і краще зрозуміти що-небудь?
18. Чи дозволяєте ви дітям гратися з різними предметами, пристосованими дитиною для гри?
19. Чи примушуєте ви дітей знаходити проблеми і вирішувати їх?
20. Чи знаходите ви в заняттях дітей щось гідне похвали?
21. Чи існують теми, які ви зовсім виключаєте в розмові з дітьми?
22. Чи даєте ви можливість дитині самій приймати рішення?
23. Чи підказуєте ви дітям, які телепрограми заслуговують їхньої увати?
24. Відстороняєтеся від невдач дитини, говорячи: «Не переживай, я теж цього не вмію››?
25. Чи заохочуєте ви максимальну незалежність дітей від дорослих?
26. Чи віддаєте ви перевагу самостійному виконанню головної частини роботи дитиною (за яку вона сама узялася), навіть якщо невпевнені в позитивному кінцевому результаті?
27. Чи учите ви дітей вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку?
28. Чи обговорюєте ви з дітьми можливі класні заходи, екскурсії?
Оцінювання результатів
Питання № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,23, 24, 25, 26: «так» - 1 бал, «іноді» - 1 бал, «ні» - 0 балів.
Питання № 9, 10, 19, 22: «так» - 0 балів, «іноді» - 1 бал, «ні» - 2 бали.
Додайте суму балів за трьома критеріями і оцініть рівень відповідного показника:
- зацікавленість в інтелектуальному розвитку дітей (критерій включає питання № 1,2, 11, 18, 15, 19,21, 26):
- високий рівень - 13-16 балів;
- середній рівень - 5-12 балів;
- низький рівень - 0-4 бали;
- націленість на творчі досягнення ваших учнів (критерій включає питання № 3, 6, 7, 13, 16, 17, 25):
- високий рівень 11-14 балів;
- середній рівень - 7-13 балів;
- низький рівень - 0 - 6 балів;
- формування здібності до саморегуляції (критерій включає питання № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24):
- високий рівень - 19-24 бали;
- середній рівень - 7-18 балів;
- низький рівень - 0 - 6 балів.
Якщо ваша відповідь знаходиться в області «високого» рівня, то можна товорити про те, що ви прикладаєте всіх зусиль для повного розвитку у ваших учнів їхніх здібностей і талантів. Ви підтримуете кожен порив ваших дітей, намагаєтеся сформувати такі риси характеру, як самостійність, доброзичливість, контактність, уміння організувати себе й інших,тобто ті якості, що є дуже важливими для реалізації творчої особистості.
Крім того, ви розвиваєте адекватну самооцінку, що, у свою чергу, забезпечує збереження психологічного здоров'я дітей.
Учителям необхідно пам'ятати, що для обдарованих дітей характерні:
-різнобічні інтереси і потреби в різноманітній інформації;
- знання в різних питаннях;
- переважання завдань та ігор, що вимагають зосередженості та стійкості уваги, а також припускають прояв розумових операцій (аналіз,синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація тощо);
- прагнення відкривати і досліджувати нове (наприклад, любов до завдань на кмітливість);
-уміння тривалий час самостійно грати і працювати;
- багатий словниковий запас для свого віку;
- наявність терпіння, що виявляеться в їхній діяльності;
- підвищене почуття відповідальності;
- велика працездатність і прагнення працювати якнайбільше (що виявляється у вирішенні складних задач, написанні об'ємних творів тощо);
- самостійне читання додаткової літератури з найрізноманітніших питань;
- бажання брати участь у заходах, що підвищують інтерес до навчання (наприклад, олімпіади, вікторини тощо).

Категорія: Поради психолога | Додав: migal (23.11.2016)
Переглядів: 215 | Теги: обдарована дитина | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Пошук

Вітаю:Гість  
Заходьте ще!

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

СЬОГОДНІ НА САЙТІ:
Початкова школаОсвітній портал
Новини освіти

2013 Сайт Тетяни Миколаївни Мигаль © 2018